19 กุมภาพันธ์ 2562 กรมควบคุมมลพิษ ไม่นิ่งนอนใจ แก้ปัญหาต่อเนื่อง แม้ฝุ่น PM2.5 ลดลง

ที่มา: https://news.mthai.com/general-news/709534.html

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยถึงสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ลดลงและมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณฝุ่นทั้ง PM2.5 และ PM10 ลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักเป็นเรื่องของสภาพอากาศ เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว มวลความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม ทำให้อากาศมีลักษณะคล้ายฝาครอบกดทับอยู่ ฝุ่น PM2.5 ที่เกิดขึ้นทุกวันจึงสะสม ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2561 และเริ่มเบาบางลงช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนในวันที่ 21 ก.พ.62 จะทำให้สภาพอากาศกลับมาเป็นปกติ ลักษณะอากาศที่กดทับอยู่ก็จะหายไป ซึ่งปัญหาฝุ่นละอองนี้จะเกิดขึ้นทุกปีตามฤดูกาล ทั้งนี้แม้สถานการณ์ PM2.5 จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่กรมควบคุมมลพิษจะยังคงดำเนินมาตรการแก้ไขต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ ขณะเดียวกันก็จะดำเนินมาตรการแก้ไขระยะกลางและระยะยาว โดยแบ่งออกไป 2 ช่วง คือ ระยะกลางตั้งแต่ปี 2562 – 2564 และระยะยาวไปจนถึงปี 2566 ซึ่งจะมีการปรับมาตรฐานคุณภาพน้ำมันเป็นยูโร 5 ปรับการใช้รถยนต์ที่มีคุณภาพมากขึ้น พัฒนาระบบขนส่งมวลชน ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม และงดการเผาในที่โล่งแจ้ง เชื่อว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า ด้วยความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อย ปริมาณฝุ่นละอองยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมาก